dinsdag 10 maart 2009

Vrijdag 13 maart: Nederlandse mythologieën

Met: Erik Bindervoet, Rutger H. Cornets de Groot, Johannes van Dam, Kees 't Hart, Ernst van den Hemel, Bram Ieven, Josien Laurier, David Sneek, en studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (HKA)


In 1957 verscheen Mythologies van Roland Barthes, een inmiddels klassiek boek waarin hij mythes en mythologieën in de Franse cultuur ontrafelt en ontmaskert als vehikels voor de dominante ideologie van de bourgeois. Barthes' stukken – over het brein van Einstein, biefstuk met friet of de Tour de France – zijn voorbeelden van schitterend toegepast structuralisme en getuigen van een gelukkig huwelijk tussen een originele blik, stilistische souplesse en theoretische en filosofische diepgang.

In Nederland drong Roland Barthes echter nauwelijks door. De Barthes van Mythologies kreeg wel her en der navolging, en in de literatuurwetenschap groeiden de stukken van Barthes uit tot een dankbare vindplaats voor citaten en kwinkslagen, maar diens semiotische analyses van alledaagse fenomenen en producten en de mythes die ze communiceren, zijn in Nederland nooit echt bekend geworden. En dat terwijl ze bevlogen en toegankelijk zijn.

Om deze lacune op te vullen presenteert Perdu een Nederlandse versie van de Mythologies. Daartoe is een gevarieerd gezelschap auteurs uitgenodigd om eigentijdse, Nederlandse variaties te schrijven op de mythologieën van Roland Barthes. Behalve iets zichtbaar maken van de verborgen mythes onder de alledaagse realiteit van Nederlandse culturele objecten, gebruiken en fenomenen, wil deze avond ook een hommage zijn aan de onderzoekende ésprit van Roland Barthes.

Tijdens de pauze wordt er werk getoond van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem (HKA). Dit werk is het resultaat van een opdracht om naar aanleiding van Barthes nieuwe Mythologieën te verbeelden.

Aanvang: 20.30 uur; zaal open: 20.00 uur.
Voor reserveringen klikt u ongeveer een centimeter links van hier

Geen opmerkingen: