dinsdag 24 februari 2009

27 februari 2009: Mythologie en politiek in de Turkse poëzie

Met: Sytske Sötemann, Murat Tuncel.
Muziek: Şener Arda

Op deze avond zal de Turkse dichter Nazim Hikmet centraal staan.
Hikmet is, ook internationaal gezien, de bekendste dichter van Turkije. Er zal onder meer gekeken worden naar een sleutelwerk in zijn oeuvre, Şeyh Bedreddin.
Sytske Sötemann zal onderzoeken hoe Hikmet zijn politieke gedachtegoed verwerkt in dit epos. Bij haar voordracht van enkele gedichten zal zij muzikaal begeleid worden door Şener Arda. Vervolgens zal Murat Tuncel enkele gedichten van Hikmet juist a-politiek lezen. Wat gebeurt er wanneer de politieke aspecten tussen haakjes worden geplaatst?

Aanvang 20:30 uur; zaal open 20:00 uur.
Reserveren kan via het
woord.

Geen opmerkingen: