vrijdag 10 februari 2017

Vrijdag 17 feb. 2017: De idylle verstoord - Over Maurice Blanchot

Met: Aukje van Rooden, Mustafa Stitou, Willem Sjoerd van Vliet en Florette Dijkstra

‘’In dit huis zult u leren dat het niet gemakkelijk is om een vreemdeling te zijn. U zult ook leren dat het niet meevalt om geen vreemdeling meer te zijn.’’
Op deze avond zal Perdu zich het vreemde eigen maken. De filosoof en schrijver Maurice Blanchot schreef in 1936 L’Idylle, een verhaal over een man die in een onbekende stad belandt. In deze stad wordt hij geacht de schijn van een idyllisch samenleven hoog te houden. Geconfronteerd met onbekende regels en gebruiken wordt de vreemdeling echter ontheemd en eenzaam achtergelaten.
In dit programma zal het werk van Maurice Blanchot en in het bijzonder de recent verschenen vertaling van L’Idylle (door Aukje van Rooden) op verscheidene manieren worden benaderd. Met o.a. Aukje van Rooden, Florette Dijkstra, Willem-Sjoerd van Vliet en Mustafa Stitou.
De idylle:
Maurice Blanchot (1907-2003) behoort tot de invloedrijkste schrijvers en filosofen van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hij schreef zowel romans en verhalen als filosofische studies. Eerder verschenen bij uitgeverij Parrèsia De waanzin van de dag, De onuitsprekelijke gemeenschap, Oponthoud van de dood en Thomas de duistere.

Aukje van Rooden is filosoof en literatuurwetenschapper. Haar onderzoek is voornamelijk gericht op de intersectie van esthetica en politiek, the relatie tussen filosofie en literatuur en de sociale relevantie van kunst. Zij publiceerde in tijdschriften en verzamelbundels over de verhouding tussen literatuur en politiek bij denkers als Maurice Blanchot en Jean-Luc Nancy. In 2010 promoveerde ze op het proefschrift: L'Intrigue dénouée. Politique et littérature dans une communauté sans mythes. Sinds 2012 is ze als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In december 2016 is haar vertaling van L’Idylle van Maurice Blanchot uitgegeven door Parresia.
Florette Dijkstra is kunstenares en schrijfster. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch. Zij maakt onder andere tekeningen die de relatie tussen beeldende kunst en literatuur weergeven, zoals haar tekeningen van de werkkamers van beroemde schrijvers. Daarnaast schreef ze in 2016 twintig verhalen over het begin van kunst naar aanleiding van verschillende kunstenaars en schrijvers. Bij uitgeverij Querido publiceerde zij in 2004 de roman De vrouw van verf, in 2010 volgde zij haar debuut op met De onvoltooide.
Willem Sjoerd van Vliet (1981) studeerde Nederlands in Nijmegen en ging vervolgens naar de Rietveld Academie in Amsterdam. In 2011 studeerde hij af bij de afdeling Beeld & Taal. Van Vliet maakt gifjes voor uitgeverijen, maakt deel uit van de webredactie van De Gids en is 50% van Radio Siberië, een online podcast die elke maand in de Vondelbunker in Amsterdam wordt opgenomen.
Mustafa Stitou (1974) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij debuteerde op 19-jarige leeftijd met de bundel Mijn vormen, die genomineerd werd voor de C. Buddingh'-prijs. Daarna volgden Mijn gedichten (1998) en Varkensroze ansichten (2004), die werd bekroond met de VSB Poëzieprijs. In 2009 was hij een jaar lang de Stadsdichter van Amsterdam. Zijn laatste bundel Tempel (2013) werd bekroond met de Awater Poëzieprijs.

Samenwerking met Uitgeverij Parresia

Aanvang: 20.00 uur / Zaal open: 19.30 uur
Entree: 9 / 6 euro*
*Korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden
Reserveren kan hier

Geen opmerkingen: