maandag 15 februari 2010

19 februari 2010: Wilde kinderen - een verboden experiment

Met: Gie van den Berghe, David Sneek, e.a.

Het is wel het verboden experiment genoemd: wat gebeurt er met een kind dat zonder enige vorm van sociaal contact opgroeid? Leert het spreken? Kan het denken? Heeft het een ziel? Is het kortom mogelijk om een mens te zijn, zonder met mensen om te gaan?
Het is een proefopstelling die te wreed is om daadwerkelijk uit voeren. Maar in de loop van de geschiedenis zijn er vele kinderen geweest die toch in zulke omstandigheden opgegroeid zijn. Van Victor van Aveyron tot de zusjes Elisabeth, Katharina en Viktoria die van 2000 tot 2005 in het huis van hun moeder in het Oostenrijkse Linz opgesloten zaten. Het zijn stuk voor stuk kinderen die, wanneer ze ontdekt worden, niet alleen ons medeleven en onze afschuw opwekken, maar ook onze fascinatie. Zijn het mensen zoals wij? Kunnen ze dat ooit nog worden? En ook: wat kunnen we leren van deze kinderen?
Ook in fictionele verhalen denken we na over een opvoeding buiten de maatschappij, en wel vanaf het allereerste kleitablet tot op het witte doek. Enkidu, de man uit het bos, leert Gilgamesh wat vriendschap betekent. De wolfskinderen Romulus en Remus stichten Rome. En Tarzan of the Apes is de Übermensch die ontstaat door het kind van een Engelse lord in de jungle te laten opgroeien.
Op deze avond zal moraalwetenschapper en historicus Gie van den Berghe een lezing geven over de intieme verwevenheid van de kleine verhalen van wilde kinderen met het grote verhaal van de geschiedenis van de kennis. Filmcriticus David Sneek bespreekt de fictionalisering van het wilde kind in speelfilms.


Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00.
Reserveren kan online, door het formulier op de Perdu-website in te vullen.

Geen opmerkingen: