maandag 13 oktober 2008

Vrijdag 17 oktober 2008: "De Vlaamse Beweging"

Met: Geert Buelens, Laurens Ham en Jeroen van Rooij

Het bestaan van Vlaanderen en Vlaamse identiteit is tegenwoordig iets vanzelfsprekends. Zelden beseffen wij in Nederland nog dat het Vlaams zijn van de Vlaming fel bevochten is. Slechts honderd jaar geleden waren bijvoorbeeld het openbaar bestuur en het hoger onderwijs in België uitsluitend in het Frans.

De Vlaamse beweging is de politieke stroming die vocht voor de emancipatie van de Vlaming in eigen land. Het politieke en het culturele zijn in de Vlaamse beweging nauw met elkaar verweven. De Vlaamse beweging gebruikte niet alleen de literatuur als spreekbuis voor haar ideeën; de literatuur was de plek waar werd uitgedacht wat het betekent om Vlaams te zijn. In de Vlaamse beweging is de literatuur politiek en de politiek literair. De beweging is zo belangrijk dat haast geen enkele Vlaamse auteur er omheen kan. Van Conscience tot Gezelle en van Claus tot Lanoye, allemaal dienden ze hun positie ten opzichte van de Vlaamse beweging te bepalen.

Perdu presenteert met ‘De Vlaamse beweging’ een avond op het brandpunt van politiek, literatuur en geschiedenis. Verplichte kost voor iedereen die meer wil weten over de historische en maatschappelijke betekenis van de Vlaamse literatuur.

Geert Buelens, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht, zal de betekenis van de Vlaamse beweging toelichten. Daarnaast zal hij spreken over de Vlaamse beweging in poëzie uit de Eerste Wereldoorlog en over het activisme van Paul van Ostaijen.

Laurens Ham neemt het tijdschrift De Toorts onder de loep. Dit Utrechtse tijdschrift, uit de jaren 1916 - 1921 hing de grootnederlandse gedachte aan. Dat wil zeggen dat in De Toorts gestreden werd voor de eenheid van Vlaanderen, Nederland en Zuid-Afrika. In tijdschriften als De Toorts werd aan dit streven een literaire vorm gegeven.

Jeroen van Rooij leest De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus en vergelijkt ze met de Vlaamse fascistische bundel ‘Zeeland’ van collaborateur en dichter Ferdinand Vercnocke. In de ‘eeuwige bronst’ van Claus’ bundel blijkt dan ineens een opvallende politieke onderstroom aanwezig.

Aanvang: 20.30 uur; zaal open: 20.00 uur

Geen opmerkingen: