vrijdag 9 september 2016

Vrijdag 16 september: De Lezer XL - Dichters interviewen hun lezers

Met: Jeroen Dera, Dean Bowen, Kila van der Starre, Hélène Gelèns, Tjitske Jansen, Maria Barnas, Sarah Posman, Alex Rutten & Anneleen de Coux

In het openingsprogramma van het nieuwe seizoen staat een recente publicatie over 21ste eeuwse dichters centraal. In juni verscheen het boek Dichters van het nieuwe millennium over de oeuvres van dichters die in het nieuwe millennium debuteerden: 24 literatuurwetenschappers lezen, onderzoeken en bespreken 24 dichters.
Vanavond draait Perdu de rollen om: een aantal van de besproken dichters krijgt de kans de literatuurwetenschappers te bevragen over hun interpretaties​. Geheel in stijl van De Lezer, een terugkerend programma in de programmering van Perdu, vindt er dus een omgekeerd interview plaats: de dichter stelt de vragen aan zijn of haar lezer in plaats van andersom.
We openen de avond met een interview door Dean Bowen (redacteur bij Perdu) met samenstellers van de publicatie Jeroen Dera, Kila van der Starre en Sarah Posman: over de wereld rondom de publicatie en de politiek van het bloemlezen. Welke keuzes hebben zij gemaakt, waarom en welke gevolgen hebben die?
Vervolgens interviewen de dichters Hélène Gelèns, Tjitske Jansen en Maria Barnas hun lezers, respectievelijk​ Sarah Posman, Alex Rutten en Anneleen de Coux.
Maria Barnas (1973) studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksakademie te Amsterdam. Ze publiceerde twee romans. In 2013 verscheen haar derde poëziebundel Jaja de oerknal. Ze schrijft over kunst en literatuur voor verschillene kranten en tijdschriften en afgelopen jaar werd zij benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten.
Dean Bowen (1984 ) is dichter en performer. Hij werkte als performer mee aan kunstexposities en maakte deel uit van de Europese cast van 'Century Songs', een experimenteel geluidstheaterstuk dat in België, Nederland en Duitsland werd opgevoerd. Hij is een bekend gezicht op de verscheidene woordkunst podia in Nederland en België en maakt onderdeel uit van het schrijverscollectief Wakkerlicht.
Anneleen De Coux (1978) studeerde Germaanse Talen aan de Vrije Universiteit Brussel en promoveerde er op een studie over de metapoëzie van Jacques Hamelink. Zij is redactielid van Poëziekrant en schrijft verder geregeld artikelen over Nederlandstalige poëzie voor oa Ons Erfdeel, Deus ex Machina en De Reactor.
Jeroen Dera (1986) werkt aan de Radboud Universiteit Nijmegen aan een proefschrift over literatuurkritiek in niet-papieren media (radio, televisie, internet). Hij is kernredacteur van dw b en bestuurslid van onder meer de Jan Campert-stichting. Hij schreef over poëzie in onder meer dw b, nY, De Revisor, Poëziekrant en Ons Erfdeel.
Hélène Gelèns (1967) is dichter. In 2006 verscheen haar debuutbundel niet beginnen bij het hoofd die werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. In 2010 publiceerde ze zet af en zweef waarvoor ze de Jan Campertprijs ontving. Haar nieuwste bundel applaus vanuit het donker verscheen in januari 2014. Momenteel werkt Gelèns aan nieuwe gedichten en aan haar prozadebuut: een zesspraak over rebellie, idealisme, geloof, ongeloof, liefde en respect, met de werktitel Op de golven.
Tjitske Jansen (1971) is dichter en schrijver van teksten waarin ze poëzie, proza en theater combineert. In 2003 publiceerde Jansen haar eerste dichtbundel Het moest maar eens gaan sneeuwen. Voor haar tweede bundel Koerikoeloem (2007) kreeg ze de Anna Bijns prijs. In 2015 verscheen Voor altijd voor het laatst waarmee ze op de shortlist voor De Bronzen Uil 2015 belandde. Het voorlezen van haar werk ziet Jansen als een vorm van theater: een uniek punt in de tijd waarop een aantal mensen in een bepaalde ruimte bij elkaar is gekomen met het verlangen ter plekke iets te laten gebeuren.
Sarah Posman (1982) werkt als postdoctoraal onderzoeker (fwo) aan de Vakgroep Letterkunde van de Universiteit Gent. Met Laura Luise Schultz stelde ze de essaybundel Gertrude Stein in Europe samen en haar monografie Vital Stein ​verschijnt in het voorjaar van 2018. Ze is redacteur van nY, recenseert voor De Reactor en maakt poëzievertalingen.
Alex Rutten (1988) is promovendus Letterkunde aan de Open Universiteit Nederland. In zijn proefschrift analyseert hij hoe dr. P.H. Ritter Jr. (1882-1962) in het interbellum gebruikmaakte van verschillende media en organisaties om kennis over literatuur te verspreiden over een breed publiek. Hij is onder meer geïnteresseerd in biografisch onderzoek, cultuursociologie en literatuurkritiek. 
Kila van der Starre (1988) is literatuurwetenschapper, poëziecriticus en dichter. Ze doet aan de Universiteit Utrecht onderzoek naar Nederlandstalige poëzie buiten het boek, waaronder poëzie op het podium, in de openbare ruimte, op objecten en op het internet. Ze publiceerde over hedendaagse poëzie in onder andere dw b, Poëziekrant, Ons Erfdeel, Deus ex Machina, Vooys en Performance Research.

Avondenprogramma
Zaal open: 19.30
Entree: 7 / 5 euro*
*korting geldt voor studenten, stadspashouders, vrienden van Perdu, VvL-leden

Reserveren kan via de website van Perdu

Geen opmerkingen: