woensdag 13 januari 2010

Vacature zakelijk coördinator

Op 1 maart 2010 zal Joost Baars na bijna 5 jaar Stichting Perdu verlaten. Hierdoor ontstaat er een vacature voor de functie van zakelijk coördinator. Graag willen we u ook langs deze weg op het bestaan van deze vacature wijzen. De volledige vacaturetekst vindt u achter deze link: http://www.perdu.nl/index.cfm?page=25

Geen opmerkingen: