maandag 23 november 2009

27 en 28 november 2009: Herman Gorter

Op vrijdag 27 november en zaterdag 28 november presenteert Perdu een tweeluik over het werk van Herman Gorter:


Vrijdag 27 november

Een nieuw geluid – de andere Herman Gorter
(onderdeel van een tweeluik over Herman Gorter - zie ook zaterdag 28 november)

Met: Ernst van den Hemel, Marc Reugebrink en Johan Sonnenschein


Herman Gorter staat algemeen bekend als een van de grootste moderne Nederlandse
dichters, maar slechts met een deel van zijn oeuvre. Gewoonlijk wordt er tussen zijn autonome, sensitivistische werk (Mei, Verzen) en zijn latere ideologische poëzie (Pan, Liedjes, De arbeidersraad) een waterscheiding aangebracht. Daarbij komt het ideologische (communistische) werk er altijd slechter van af – alsof het voor de waardering van de vroege autonome Gorter nodig is met de latere ideologische Gorter af te rekenen.

Het wekt de indruk dat er meer aan de hand is dan een simpel – en neutraal – kwalitatief verschil tussen de twee Gorters. En na de debatten rondom Ik ben een bijl en De revanche van de roman – debatten over engagement – moet er ernstig getwijfeld worden aan het vermogen van het Nederlandse discours om met ideologie om te gaan. Engagement wordt in die debatten bijna alleen journalistiek opgevat: literatuur moet weergeven hoe het met de wereld is. Gorters ideologische werk stond juist in het teken van de utopie: hoe de wereld zou moeten, of kunnen, zijn.

Perdu wil met twee opeenvolgende avonden op 27 en 28 november de ideologische Gorter opnieuw verkennen. Op de eerste avond zullen drie auteurs zich tot het Herman Gorters latere poëzie verhouden. Literatuurwetenschapper Johan Sonnenschein belicht de kentering in Gorters oeuvre. Schrijver, dichter en criticus Marc Reugebrink zal trachten om Verzen niet op autonome, maar op geëngageerde wijze te lezen. Literatuurwetenschapper en cultuurcriticus Ernst van den Hemel zal ten slotte de boeken Liedjes en Pan aan de hand
van het werk van de hedendaagse cultuurfilosofen Slavoj Žižek en Alain Badiou lezen, die zich net als Herman Gorter richten op de communistische utopie.

Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00

U kunt een passepartout voor beide avonden kopen. Zie voor informatie over kosten en reservering het reserveringsformulier op de Perdu-website

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zaterdag 28 november

De geest der muziek der nieuwe menschheid
Herman Gorters “Liedjes” integraal voorgelezen
(onderdeel van een tweeluik over Herman Gorter - zie ook vrijdag 27 november)

Met: Rozalie Hirs, Hugo Koolschijn en Samuel Vriezen.

In de in 1981 door hem bezorgde heruitgave van Herman Gorters
postume bundel Liedjes noemde Jacob Groot het boek: “de meest bijzondere, verstrekkende poëzie van zijn hand” en “misschien wel de mooiste miskende poëzie van deze eeuw.” Wie het boek leest, en Groot daarna niet meteen gelijk geeft, moet op zijn minst de al te gekleurde receptie van de ideologische, communistische Herman Gorter in Nederland willen heroverwegen.

Na een avond vol nieuwe reflecties op Gorters latere oeuvre (zie 27 november), zal vanavond de poëzie van een van zijn mooiste boeken klinken: Liedjes. In een duo-voorleessessie met ondermeer dichteres Rozalie Hirs komt de “geest der muziek der nieuwe menschheid” tot leven. Componist en dichter Samuel Vriezen maakte speciaal voor deze avond een nieuw muziekstuk, dat het voorlezen van Liedjes zal doorsnijden en ondersteunen.

Aanvang: 20.30; zaal open: 20.00

U kunt een passepartout voor beide avonden kopen. Zie voor informatie over kosten en reservering het reserveringsformulier op de Perdu-website

Geen opmerkingen: